Disclaimer

HenS is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 51539896. Op alle opdrachten die aan HenS worden verstrekt zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer...............  en worden u op verzoek via email toegezonden. Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie. Emailcorrespondentie brengt risico's met zich mee. HenS accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van het gebruik van emailcorrespondentie.


 

 

Hens is dé specialist in concept en motion graphic design voor televisie en het bedrijfsleven. Hens levert vormgeving voor televisieprogramma's, televisiezenders, internetcampagnes en infographics. Daarnaast verzorgen wij ook videomapping, led content en 3D stereo projecties. 

Hens heeft veel ervaring in het vertalen van idee naar beeld in opdracht of vanuit eigen concepten. Hens werkt met  korte communicatielijnen en  beschikt over flexibele en grote creatieve capaciteiten .

Hens groeit hard en zoekt gemotiveerde en gekwalificeerde motion graphic designers die de ambitie delen om steeds creatieve topprestaties te willen leveren. Klik op Jobs voor de meest actuele vacatures of schrijf je in als freelancer via ons designers platform beeldbranders.nl.